Wilnis Festival

Huisregels

Om uw verblijf op de evenementenlocatie zo prettig mogelijk te laten verlopen hanteren wij duidelijke huisregels. Als bezoeker van de evenementenlocatie gaat u akkoord met de volgende huisregels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

• Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u te heeft, wij kunnen er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

• Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.(In geval van overtreding is de organisatie gerechtigd je een boete van € 90,- op te leggen)

• Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar. (In geval van overtreding is de organisatie gerechtigd je een boete van € 90,- op te leggen)

• Het is verboden om te roken in de tent

• Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in uw bezit te hebben.

• Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.

• Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.

• U dient uw medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.

• De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

• Op gronde van uw gedrag op het terrein en/of openbare weg rond de feestlocatie kan de organisatie, de beveiliging, de politie of het personeel u de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

• De organisatie, eigenaar van de locatie, of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

• Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

• Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen.

• Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

• U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

• Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden

• Het toegangsbewijs mag niet gebruikt worden voor commerciële en/of promotionele doeleinden zonder toestemming van de organisatie.

• Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het festivalterrein. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. 

• Op punten waarin dit regelement niet voorziet neemt de organisatie hierover een besluit.

Huisregels Wilnis Festival

 

wilnis-festival-2015-568.jpg